Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Szkolenie adresowane było do blisko 20-osobowej grupy pracowników działu odpowiedzialnego za windykację należności oraz podejmowanie decyzji odnośnie limitów kredytów kupieckich przyznawanych kontrahentom, a tym samym za ryzyko handlowe całego przedsiębiorstwa. Celem dwudniowego szkolenia było wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności sporządzania zwięzłej analizy finansowej, która powinna zawierać istotne elementy z punktu widzenia wiarygodności kredytowej kontrahenta, posiadać rzeczową argumentację i właściwe słownictwo oraz logiczną konstrukcję.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt