Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Na podstawie wygranego przetargu, w dniach 5-7 listopada w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbył się kurs z „Negocjacji międzykulturowych” skierowany do żołnierzy Wydziału CIMIC oraz pracowników cywilnych Wydziału Szkolenia. Kurs miał na celu zapoznać słuchaczy z zasadami negocjacji w wybranych regionach świata, nauczyć komunikacji z ludnością lokalną przy uwzględnieniu ich pochodzenia etnicznego, idei, wartości i panujących obyczajów.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

- dr Maciej Milczanowski,
- mgr Joanna Hady,
- mgr Ulyana Dzyuma.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt