Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez zespół ekspertów Instytutu Badań i Analiz Finansowych IBAF w Rzeszowie na rzecz Urzędu Miasta Rzeszowa była analiza przyczyn rosnących kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Miasto Rzeszów i wskazanie sposobów ich obniżenia w jednostkach organizacyjnych Gminy realizujących to zadanie. Analizą objęte zostały dwa podmioty: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) – Rzeszów Sp. z o.o. oraz Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Rzeszowie. Pracę nad ekspertyzą podzielono na trzy, wzajemnie komplementarne względem siebie etapy. Etap pierwszy stanowił analizę wstępną opartą na badaniu dokumentów źródłowych. Etap drugi uwzględniał badanie właściwe, tj. blisko 20 wizyt studyjnych w analizowanych podmiotach (tj. MPK - Rzeszów Sp. z o.o. i Zarządzie Transportu Miejskiego), a także towarzyszące im badania porównawcze benchmarkingowe oraz badania ankietowe. Etap trzeci, finalizujący prace nad ekspertyzą objął przygotowanie opracowania podsumowującego wyniki analiz oraz ustaleń poczynionych w dwóch pierwszych etapach, rozszerzonych o rekomendacje zmian.

Referencje Urząd Miasta Rzeszowa


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt