Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Na zlecenie Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotowaliśmy raport dotyczący oceny potencjały JST dla projektów w ramach RPO w latach 2014-2020. Głównym celem raportu była ocena wpływu transferów środków w sektorze finansów publicznych na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Dodatkowo chcieliśmy oszacować rozmiary środków, jakie jednostki samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego będą mogły w latach 2012–2020 przeznaczyć na nowe wydatki rozwojowe. Wnioski końcowe bazowały na przeprowadzonym przez nas badaniu ankietowym oraz własnych algorytmach. Na życzenie zamawiającego wyniki zostały zaprezentowane w ujęciu wojewódzkim, podregionalnym oraz usystematyzowane według typów jednostek.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt