Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W ramach aktualizacji strategii rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotowaliśmy ramy finansowe wraz z wyliczeniem potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzią na pytanie w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dokonywać wydatków prorozwojowych. Podstawą raportu było badanie ankietowe przeprowadzone na JST województwa Warmińsko-Mazurskiego. Horyzont przedstawionych obliczeń prognostycznych obejmował cały okres objęty aktualnie obowiązującą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 i cały okres, w którym rozliczane będą wydatki finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej, które zostaną przyznane jednostkom samorządowym z terenu województwa w zbliżającej się perspektywie finansowej 2014–2020. Wyniki zostały przedstawione w ujęciu wojewódzkim oraz podregionów (NUTS 3).

Referencje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt