Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 przygotowaliśmy dla Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego przewodnik po projekcie budżetu województwa podkarpackiego na rok 2013. Na ponad 50 stronach opisaliśmy zagadnienia prawne związane z tworzeniem i realizacją budżetu samorządowego, pokazaliśmy listę wojewódzkich instytucji samorządowych, założenia budżetu na rok 2013 oraz dochody i wydatki w układzie działowym. Taki sposób pozwolił na dokładne przedstawienie największych wydatków budżetowych oraz zaprezentowanie głównych projektów realizowanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo pokazaliśmy mieszkańcom województwa podział zadań pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu terytorialnego w celu lepszego zrozumienia roli Marszałka. Opisaliśmy również stan zaawansowania oraz główne projekty realizowane w ramach RPO Województwa Podkarpackiego zarządzanego przez Marszałka.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt