Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W miesiącu lutym 2015 roku, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie opracowali ekspertyzę stanowiącą bilans otwarcia Gminy Miejskiej Mielec i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec. Badaniem objęto analizę organizacji Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec. Zakres wykonanych prac objął ocenę podziału zadań pomiędzy Urząd, a jednostki organizacyjne Miasta, badanie zakresów kompetencji przypisanych do poszczególnych stanowisk, nakładanie się zadań i wykazanie zadań bez wyraźnego przypisania ich do odpowiedniej komórki Urzędu lub jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Mielec. Ocenie w ramach wykonanego zlecenia poddano również politykę zatrudnienia oraz kondycję jednostek organizacyjnych Miasta, z uwzględnieniem spółek komunalnych. Osobną częścią opracowania była analiza kondycji finansowej Miasta. W ramach przeprowadzonej analizy finansów Mielca badaniem objęto dochody, wydatki oraz zadłużenie, a także bazę podatkową i zdolność do zapewnienia środków na inwestycje.

Referencje Urząd Miejski w Mielcu


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt