Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W marcu 2015 roku zespół pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie opracował ekspertyzę dla Gminy Miejskiej Leżajsk poświęconą analizie budżetu miejskiego za lata poprzedzające kadencję samorządową 2014-2018, z uwzględnieniem elementów kształtowania polityki finansowej Miasta w latach kolejnych. Ekspertyza składała się z kilku komplementarnych części. Pierwszą, otwierającą ekspertyzę częścią była ocena stanu finansów Miasta dokonywana przez pryzmat tak dochodów i wydatków, jak również zadłużenia wraz z oceną dotychczasowego sposobu zarządzania długiem. Część druga koncentrowała się na analizie sposobu zarządzania realizacją zadań publicznych i obejmowała ona badanie struktur organizacyjnych Urzędu, podległych Miastu jednostek organizacyjnych wraz z oceną sposobu zarządzania realizacją przypisanych Miastu zadań i rekomendacjami zalecanych do wprowadzenia zmian.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt