Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W dniu 18 kwietnia 2015 roku Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, przeprowadził szkolenie dla Rady Miejskiej w Tyczynie, poświęcone problematyce statutu radnego w polskim prawodawstwie, związanych z nim praw i obowiązków. W trakcie szkolenia poruszone zostały takie zagadnienia jak: status prawny radnego, obostrzenia w funkcjonowaniu radnego na rynku pracy i w gospodarce oraz dostęp radnych do informacji. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnikom przekazane zostały także informacje na temat składania oświadczeń majątkowych, negocjowania i rozwiązywania konfliktów. Finalnie szkolenie objęło także tematy dotyczące dostępu radnych do informacji, ich współpracy i współdziałania z otoczeniem lokalnym oraz prezentację technik skutecznego komunikowania się radnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Referencje Rada Miejska Tyczyna


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt