Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Z inicjatywy Instytutu Badań i Analiz Finansowych oraz Katedry Finansów WSIiZ w roku akademickim 2014/2015 przeprowadzono cykl spotkań naukowych pn. „Seminaria u Ekonomistów”. Celem cyklu była prezentacja tematów badawczych, pomysłów na badania naukowe oraz rezultatów prac empirycznych pracowników Instytutu i Katedry, ale również współpracowników zewnętrznych IBAF.


Dotychczas odbyło się 10 seminariów, poświęconych następującym tematom:

 • „Wykorzystanie analizy obwiedni danych w badaniu efektywności zakładów opiekuńczo-leczniczych" (mgr Joanna Hady)
 • „Proces diagnozowania jednostek chorobowych przez lekarzy przy zastosowaniu analizy bayesowskiej" (mgr Małgorzata Leśniowska – Gontarz)
 • „Ocena efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w woj. podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych” (mgr Joanna Hady)
 • „Wiedza finansowa studentów” (mgr Aleksandra Wojnarowska – Dygdoń)
 • „Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi Internautów. Badania jakościowe” (dr Agata Gemzik – Salwach)
 • „Założenia Reformy Finansów samorządu Terytorialnego na Ukrainie” (prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg)
 • „Algorytmy podziału środków publicznych” (prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg)
 • „Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego” (prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg)
 • „Wpływ internacjonalizacji na wyniki finansowe spółek giełdowych” (prof. Jan Nowak, mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba)
 • „Klastry w polityce regionalnej na przykładzie strategii rozwoju transgranicznego klastra tufów zeolitowych” (dr Tomasz Skica, dr Jacek Rodzinka)


W spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 150 osób, w tym goście spoza WSIiZ (m. in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, a także burmistrzowie i wójtowie okolicznych miast i gmin, pracownicy naukowi uczelni oraz studenci.

Seminaria były okazją do wymiany poglądów, debat oraz dyskusji, a tym samym kreowania pomysłów badawczych i inicjowania nowych przedsięwzięć naukowych.


Raporty

Publikacje

Kontakt

 • Kontakt