Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Zespół IBAF na zlecenie Gminy Świlcza opracował dokument pt. „Bilans otwarcia dla kadencji samorządowej 2015-2018 w Gminie Świlcza”. W ramach ekspertyzy analizie poddano sytuację ekonomiczno-gospodarczą Gminy, dokonano oceny jej sytuacji finansowej, a także procedur zarządzania jej finansami. Na podstawie dokonanej analizy opracowano rekomendacje dla Władz dotyczące kształtowania polityki finansowej Gminy w trakcie bieżącej kadencji samorządowej. Opracowanie ekspertyzy zakończyła prezentacja jej wyników na sesji Rady Gminy Świlcza.

List Referencyjny Wójt Gminy Świlcza


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt