Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa Instytut Badań i Analiz Finansowych zrealizował badania i opracował raportu nt. „Dostępność podkarpackich talentów na potrzeby firm outsourcingowych”. Raport powstał w oparciu o badania realizowane wśród studentów oraz mieszkańców Podkarpacia z przedziału wiekowego 20-40 lat.

Badanie prowadzone było na próbie 1200 studentów z 4 największych rzeszowskich uczelni oraz na próbie 600 osób mieszkających na terenie Podkarpacia. Studenci badani byli metodą tradycyjną, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego, natomiast mieszkańcy Podkarpacia uczestniczyli w badaniach realizowanych metodą wywiadu telefonicznego CATI. Całość prac badawczych zwieńczona została tzw. badaniami fokusowymi. W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy powstał raport analityczny dający podstawę dla formułowania polityk dedykowanych wsparciu inwestorów poprzez profesjonalizację zasobów kadrowych.

Referencje Zastępca Prezydenta Rzeszowa


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt