Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Zespół pracowników Katedry Finansów, Katedry Makroekonomii, Instytutu Badań i Analiz Finansowych oraz Katedry Nauk Społecznych przedstawia wyniki realizacji projektu naukowego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2013/11/B/HS4/01022 pod nazwą „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”.

Analiza Ekonomiczna Rezulatatów

Analiza ekonomiczna rezultatów badań nad wspieraniem przedsiębiorczości przez samorząd gminny.

Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości

Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt