Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Zespół pracowników IBAF zakończył pracę nad programem rozwoju przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Przeworsk. Koncepcja programu zakładała opracowanie kompleksowego programu rozwoju przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Przeworsk. Konstrukcja programu wspierającego przedsiębiorczość, przygotowana została zgodnie z metodologią budowy dokumentów strategicznych. Treść opracowania została poprzedzona diagnozą potencjału społeczno-ekonomicznego Gminy Miejskiej Przeworsk oraz jej otoczenia. Przeprowadzona diagnoza stanowi punkt wyjścia dla projektowania działań dedykowanych rozwiązywaniu indywidualnych problemów Miasta w obszarze przedsiębiorczości.


Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt